top of page

הבלוג הזה מבקש להיות בית לשזירת הרהורים הקשורים בהתהוות של אישה, אימא ויוצרת, המחפשת את מקומה ואת דרכה לביטוי אותנטי ולהגשמה מתוך נינוחות ושמחה, בעולם מתפתח, רוחש וצבעוני שאינו עוצר מלכת.


הוא יבקש לגעת במסע לתוך האימהות ובמפגש המחוספס עם החיים עצמם ועם ההבשלה הנשית המאפשרת להיפגש מחדש עם הילדה, הנערה והיוצרת, כולן חברות נאמנות ואימהות חכמות השוכנות בתוכנו.


יצירה נשית יומיומית מבקש להיות אדמה פוריה לכותבת ואולי גם לכל אותן נשים העוסקות באיסוף חלקיקים, מתוך אמונה שבתנועה הזאת שוכן אלוהים

אינטראקציה תחילה

זה היה במוצאי שבת שלפני מספר שבועות. תחושה של עצב לא ברור חלפה בי והתמקמה לה בנינוחות באזור החזה.. בסה"כ עברה לה שבת משפחתית נעימה חשבתי...

בין עצירה ליצירה

אז פיניתי לי יום. כן, יום שלם של להניח את עצמי בתוכו, בתירוץ של "יום עבודה.." יש שני קורסים שאני הולכת ללמד בשנה הקרובה שמבקשים שאעשה להם...

bottom of page