top of page

  סדנאות Open Space

פריחת הדובדבן על טקסט גדול.jpg

בסדנאות הללו נפתח מרחב תומך ומאפשר לגילוי וביטוי של תהליכי היצירה הפנימיים שלנו מתוך חיבור לעצמנו ולמה שמעסיק אותנו כרגע בחיים האישיים כנשים, כאימהות, וכיוצרות. יחד נתרגל הקשבה ליצירה המתהווה בתוכנו מתוך חיבור אל חוכמת הגוף, התודעה והתנועה. יחד נאפשר ביטוי בתנועה, כתיבה וצבע ליצירה האישית של כל אחת

נתרגל הקשבה סקרנית למהי התנועה הבאה המבקשת להיוולד. זה יכול להיות רעיון מסויים, הכרה ועבודה על דפוס שקשור בחיים האישיים שלך, או יצירה קונקרטית שמבקשת מקום

 יחד נחקור לאיזו איכות של תמיכה ונוכחות החלק היצירתי זקוק על מנת לעשות את הצעד הבא בתהליך, ונתחבר אליו ממקום סקרני ועם האפשרות לבנות גשרים בין פנים וחוץ כמרחב הנע בין הרפיה למאמץ, בין שליטה להתמסרות ומתוך ההסכמה לשוטט באזורי חוסר הודאות ולהתהוות מתוכם

 

נעזר בכלים מעולם ההתמקדות- שמדברת הקשבה לקצה של חוויה פנימית, גופנית,  תחושתית וחושית המבקשת שנכיר בה ונאפשר לה להוביל מתוך הקשבה, חמלה וקבלה רדיקלית

 תנועה חופשית- תנועה ראשונית, טבעית, פשוטה, אינסטנקטיבית המחברת אותנו לחיות ויצירתיות טבעית ואורגנית המחוברת למתחולל בתוכנו ברגע הזה

תנועה אותנטית- תנועה חופשית המקבלת עדות ע"י עדה המתבוננת בתנועה שלנו   (עבודה בזוגות/שלישיות). מאפשרת מרחב פוטנציאלי חדש למה שמתהווה בתוכנו מתוך הדהוד שנולד מתוך מבט וקשר אמפטיים

נקבל השראה משירה שתוגש כחומר פוטנציאלי לעבודה ובכתיבה וציור אינטואיטיבי כחלק מתהליך היצירה

בסוף התהליך נניח מול הקבוצה משהו מהיצירה שהתהוותה ונאפשר לחלק שמוכן לצאת לאור להשתזף מהיציאה החוצה

bottom of page