top of page

נשי אישי

ליווי רגשי אישי קטן.jpg

 טיפול פרטני. מפגשים אישיים. פסיכותרפיה ממוקדת גוף ויחסים. המפגשים מתנהלים בשיחה עם האפשרות להתחבר לגוף כתיבת זיכרון ומיכל מתהווה המחזיק את כל מה שאנחנו יודעים וגם את הפוטנציאל לצעד הבא, לביטחון ולתקשורת.

bottom of page