top of page

התמקדות (Focusing)

התמקדות.jpg

התמקדות היא פילוסופיה המדברת הקשבה לקצה של חוויה פנימית, גופנית,  תחושתית וחושית המבקשת שנכיר בה ונאפשר לה להוביל מתוך הקשבה, חמלה וקבלה רדיקלית

היא מאפשרת מרחב מתבונן ולא שיפוטי למתחולל בתוכנו ומתוך כך יוצרת חיבורים בין חלקים שונים בתוכנו ובין מצבים רגשיים שונים שלעתים נראים סותרים. החיבור הזה תומך ביצירת שקט פנימי וקבלה עצמית שאינה קלישאה כמו גם באפשרות של היצירה הפנימית להתהוות ולהתעצב מתוך המקומות העמוקים והיחודיים לנו

 

 ניתן לשלב כחלק מפסיכותרפיה או כמפגשים ממוקדים של התמקדות** 

bottom of page